Välkommen till Miklagårds samfällighet!

Under 2023 har samfällighetens hemsida ersatts av en plats i plattformen Boappa. Som boende i samfälligheten kan du söka medlemsskap. Om du inte är boende i samfälligheten finns en öppen sida med information -också den i Boappa.