TV – Internet

Föreningen har ett eget fibernät med anslutningar till varje hus i en fiberbox (en vit box på med gröna lampor på väggen i varje hus, oftast vid altandörren).

Fibernätet är anslutet till Telia. Var och en kan själva köpa tjänster i Telias öppna fibernät. För den som vill finns ett gruppavtal med Telias tv-paket Lagom (på upp till fem tv-apparater), Telia Play, internet 250/250 och ip-telefon. Kostnaden för det är 189 kr per månad. Kostnaden för gruppavtalet faktureras av föreningen halvårsvis i samband med föreningsavgiften.

Här finns det avtal man kan teckna med föreningen om gruppavtalet.

Om man flyttar bör man överlåta gruppavtalet till den nya ägaren och reglera hur man gör med den avgift som är betalad till nästa faktureringstidpunkt. Styrelsen rekommenderar denna mall för ett sådant avtal.

Dessvärre är det Just nu är det problem med att komma i gång med tjänsterna. Styrelsen arbetar tillsammans med Telia för att lösa det. Kontakta i första hand Telia på 020-202 070 vid problem. Kontakta styrelsen per mejl om problemen inte löser sig den vägen eller du får ett konstigt svar från Telia.

Ett vanligt felaktigt svar från Telia är att man måste köpa ett tvillingabonnemang för att titta på mer än en tv. Det är fel. I vårt avtal ingår upp till fem tv-apparater gratis.

Felanmälan:
Görs direkt till Telia på 020-202 070.

________________________

2020-07-09

Nytt avtal med Telia och tjänster i fibernätet

Föreningen har nu tecknat det avtal med Telia om tjänster i fibernätet som årsmötet beslutade om i maj. Avtalet innehåller tre delar:

  1. Föreningen har anslutit sitt fibernät till Telia i fem år.
  2. Alla medlemmar har möjlighet att köpa tjänster i Telias öppna fibernät eller att ansluta sig till ett gruppavtal. Det går att ansluta sig till gruppavtalet senare eller att gå ur gruppavtalet.
  3. Telia sköter felanmälan och service av vårt fibernät.

Eftersom det är föreningen som tecknat gruppavtalet med Telia, är det föreningen som kommer att fakturera de som anslutit sig till gruppavtalet för tjänsterna. Därför behövs ett separat avtal mellan medlemmen och föreningen.

Gör ert val på avtalet senast den 15 augusti 2020! Avtalet finns här
Lämna sedan två exemplare i brevlådan i 20 D.

Planen är att de nya tjänsterna ska börja att levereras den 1 oktober 2020. I god tid innan dess måste alla medlemmar göra sitt val om de vill vara med i gruppavtalet eller inte.

Den som inte svarar blir inte ansluten till gruppavtalet.

Mer information om gruppavtalet finns i den broschyr som föreningen tidigare skickat ut. Den finns här http://media.miklagards.se/Broschyr-nytt-fiberavtal.pdf. På två punkter skiljer sig det slutliga avtalet från det som står i broschyren. Dels ingår två digitalboxar (inte en som det står i broschyren), dels är Telias installationshjälp kostnadsfri vid ett tillfälle (den kostar inte 99 kr som det står i broschyren).

Mer information om det öppna fibernätet och de tjänsteleverantörer som finns där finns i en broschyr från Telia: http://media.miklagards.se/Info-Öppen-Fiber.pdf. Den som vill anlita en egen tjänsteleverantör kontaktar själv den tjänsteleverantören. Det kommer att finnas tid att göra det innan driftstart.

Kontakta gärna någon i styrelsen vid frågor.

Styrelsen i Miklagårds samfällighetsförening
2020-07-09

__________________________________________________________________

TV och Internet via fiber enligt nu gällande avtal

TV-anläggning
Vi är anslutna till Svenska Stadsnät Transits fibernät för internet och TV och har programavtal med dem. I avtalet ingår ett basutbud, ”TV Lagom”. Om man önskar kan man själv köpa till ytterligare TV-kanaler.
Basutbudet abonneras av samfälligheten och kostnaderna för detta ingår i samfällighetsavgiften. Mer information om kanalpaketen finns på Transits hemsida transitbredband.se Transit ägs av Telia och hanterar distributionen av TV.

Internetanslutning
Genom fibernätet har varje fastighet tillgång till internetuppkoppling 100/10. Det är Svenska Stadsnät Transit som ansvarar för drift av nätet och tillhandahåller internetuppkopplingen.

Felanmälan av misstänkt fel på fibernätet
Innan du gör felanmälan kontrollera att det inte är fel på din egen TV, dator, kablar eller annan hemelektronik. Kontrollera även med dina grannar. Du felanmäler direkt till Svenska Stadsnät/Transit tel. 020-10 00 95.