Skötsel

Samfällighetens områden
Vi äger tillsammans vår samfällighet och därför har vi ett gemensamt ansvar att sköta om de anläggningar som ingår:
• Förbindelseleder
• Lekplatser
• Gårdsutrymmen
• Belysning
• Redskapsbod
• Garageanläggning
• Parkering
• Servisledningar för vatten, avlopp mm.
• Fiberanläggning

Redskapsbod
Vid den inhägnade bollplanen finns vår gemensamma redskapsbod som innehåller bl.a. gräsklippare, bensin, vattenslangar, skottkärror, verktyg och mycket annat. Nyckel till boden finns hos varje längrepresentant.

Vår- och höststädning
Vår och höst samlas alla boende för att göra ordning området inför den kommande säsongen. Datum för städdagar meddelas i god tid via hemsidan och e-mail. Vårstädning brukar ske en söndag i mitten av maj. Höststädningen brukar förläggas till en söndag i november, då vi räknar med att alla löven ska ha fallit. Vi avslutar med korvgrillning som föreningen bjuder på.

Den container som ställs till förfogande på städdagen får endast användas till trädgårdsavfall – absolut inget annat. Längrepresentanten i varje länga samordnar arbetsuppgifterna på städdagen och styrelsen informerar de olika skötselområdena vad som behöver göras. Samling och genomgång sker vid verktygsboden vid bollplanen mitt i området.

Städdagar 2020

  • Vårstädning: söndagen den 10 maj
  • Höststädning: söndagen den 8 november (se kallelse m.m. här)

Underhålls- och Förnyelseplan
Vår Underhålls- och Förnyelseplan innehåller större förbättringsåtgärder som är inplanerade under 2020–2021.

Handyman
Vi har en handyman som väljs varje år av föreningsstämman. Handyman bor i föreningen och hjälper till med reparationer och underhåll inom gemensamhetsanläggningen och får sina uppdrag via styrelsen. En närmare beskrivning av handymans arbetsuppgifter finns här.

Områdeskarta med skötselområden
Området är indelat i flera skötselområden där de boende ansvarar för sin del. Här finns en karta över aktuella områden där längorna inom respektive skötselområde har ansvar för det område där de själva ingår.

Instruktion för elgräsklippare
Vi har både bensinklippare och en eldriven gräsklippare i den gemensamma redskapsboden. Här finns instruktioner hur du använder elklipparen och hur batteriladdning mm fungerar. Denna information finns även inne i boden.