Nytt avtal för tv och internet

Styrelsen föreslår ett nytt avtal för tv och internet

Föreningen har i dag internet och tv via Transit i vårt fibernät. Transits verksamhet kommer att avvecklas och vi måste ha en ny lösning. Avvecklingen har redan påbörjats, vilket märks bl.a. genom sämre tillgänglighet och kundservice samt svårigheter att göra felanmälan.

Det avtal föreningen har i dag är ett s.k. kollektivt avtal. Det är ett avtal som alla medlemmar måste ha och betala för. Det är dock inte tillåtet för en samfällighetsförening att ha sådana avtal om det inte är nödvändigt för att driva fiberanläggningen, vilket det avtal vi har inte är. Därför föreslår styrelsen att föreningen nu frångår denna typ av avtal. (Se en ytterligare presentation av problematiken här https://tinyurl.com/uqu8etl).

Styrelsen har förhandlat fram ett gruppavtal med Telia som innehåller fler och modernare tjänster som dessutom är billigare än i dag. Den som vill kan stå utanför gruppavtalet och själv köpa tjänster i Telias öppna nät, eller avstå och alls inte ha tv eller internet via fiber.

Gruppavtalet förutsätter att föreningen ansluter sitt fibernät till Telia i fem år. Styrelsen har gjort efterforskningar av hur utbudet ser ut i olika fibernät. Vi ser att utbudet i Telias öppna nät är i stort sett likvärdigt med andra fibernät. Ett nytt avtal skulle innebära endast små förändringar men billigare tjänster för de som vill fortsätta som i dag och att de som vill välja tjänster själva kan göra det. Enligt styrelsens bedömning väger dessa fördelar över nackdelen med att föreningen binder sig till Telia i fem år. Styrelsen föreslår och rekommenderar därför att föreningen tecknar detta avtal med Telia. Frågan kommer att tas upp på årsmötet i slutet av maj.

Vad är skillnaden mellan det vi har i dag och det nya?

  Det vi har i dag Det nya
Internet 100/10 250/250
TV Transit Lagom Telia Lagom
Antal boxar som ingår 1 1
Max antal tv-apparater 3 5
Möjlighet att titta på tv-utbudet på
Apple-tv, Chromecast, surfplatta
eller dator
Nej Ja, två apparater samtidigt
Playtjänster Nej Ja
Ip-telefoni Ja Ja
Tydligt serviceåtagande Nej Ja
Pris 299 kr/mån 189 kr/mån
Möjlighet för den som vill att stå utanför gruppavtalet Nej Ja


Vad innebär ett nytt avtal?

Tv kommer inte längre att finnas i koaxialnätet (tv-uttaget). Det är en teknik som de allra flesta inte erbjuder längre. Därför kommer ny utrustning att behöva installeras i husen.

Föreningsavgiften minskar eftersom tv och internet inte längre ingår i avgiften. Med ett nytt avtal med Telia skulle du kunna välja något av dessa alternativ:

1. Du vill fortsätta med tv och internet som tidigare (ingå i gruppavtalet)

 • Telia tillhandahåller digitalbox och router och installerar detta för en engångskostnad om 99 kr. De kommer att säkerställa att allt fungerarar.
 • Om du vill ha mer utrustning, t.ex. fler boxar eller en trådlös lösning, betalar du det själv. Det är individuellt vad man vill ha och behöver.
 • Gruppavtalet kostar 189 kr/månad och kommer att faktureras dig separat.
 • Eftersom gruppavtalet är billigare än dagens avtal för tv och internet, blir totalkostnaden lägre.
 • Du kan senare gå ur gruppavtalet om du vill. Samma sak gäller framtida ägare av huset.

2. Du vill stå utanför gruppavtalet och själv köpa tjänster i Telias öppna nät

 • Kostnaden för dig som köper tjänster i det öppna fibernätet beror på vilken tjänsteleverantör du väljer och vilken utrustning du behöver.
 • Priser framgår av de flesta leverantörernas hemsidor. Leverantörerna i nätet finns samlade på www.bredbandswebben.se.
 • Prisexempel: bredband 250/250 kostar från ca 350 kr/mån, ett tv-paket motsvarande ”Lagom” från ca 299 kr /mån och paket med tv och internet från ca 650 kr/mån.
 • Kostnaden faktureras direkt av tjänsteleverantör som du själv anlitar.
 • Du kan senare gå med i gruppavtalet om du vill. Samma sak gäller framtida ägare av huset.

3. Du vill stå utanför gruppavtalet och själv köpa tjänster i Telias öppna nät

 • Du kan stå utanför gruppavtalet och välja att inte ha tv eller internet. Då kostar det heller inget.
 • Du kan senare gå med i gruppavtalet om du vill. Samma sak gäller framtida ägare av huset.

Tidsplan

Styrelsen föreslår följande tidsplan 2020:

 • Beslut på årsmötet i slutet av maj.
 • Föreningen tecknar därefter avtal med de medlemmar som vill vara med i gruppavtalet så att allt är klart när avtalet med Telia tecknas.
 • Avtalet med Telia tecknas.
 • Du som inte vill vara med i gruppavtalet och som vill köpa egna tjänster gör det mellan den 15 september 2020 och den 1 oktober 2020.
 • Driftstart den 1 oktober 2020.

Mer information och frågor?

Mer detaljerad information om förslaget finns här http://media.miklagards.se/Broschyr-nytt-fiberavtal.pdf.

Styrelsen besvarar löpande frågor, tankar och synpunkter om förslaget. Vi kommer att lägga ut frågorna och svaren på hemsidan, men den som ställer frågan får självklart ett personligt svar. Hör gärna av dig till styrelsen på miklagard.styrelse@gmail.com

Styrelsen i Miklagårds samfällighetsförening
2020-04-25

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


sexton + fem =