Ny utrusning för tv och internet

Här finns information om

  1. När de nya tjänsterna börjar och hur länge de gamla finns kvar
  2. Hur den nya utrustningen levereras
  3. Hur installationen går till
  4. Vart man kan vända sig med frågor

När börjar de nya tjänsterna och hur länge finns de gamla kvar?

Internet och tv från Telia kommer att vara i drift från och med den 7 oktober 2020. Internet från Telia kommer vi att ha från det datumet utan att vi behöver göra något själva. Tv från Telia kräver en enklare installation (se nedan).

De gamla tv-tjänsterna från Transit kommer att finnas kvar till och med den 31 oktober 2020. Det kommer alltså att finnas gott om tid för alla att ordna med installationen av de nya tv-tjänsterna innan det gamla släcks ned. Föreningen betalar inget extra för att ha de gamla tv-tjänsterna en extra månad (och vi betalar inte heller något till Telia för de sex dagar i oktober som driftstarten har blivit försenad),

Hur levereras den nya utrustningen?

Föreningen har nu fått en leverans av de nya digitalboxarna och routrarna. Styrelsen kommer att gå runt till alla och dela ut dem med början denna vecka. När man tar emot utrustningen får man skriva under en kvittens. Där framgår också att utrustningen tillhör föreningen, att man själv ansvarar för utrustningen och att den ska lämnas kvar om man flyttar. De som vi inte får tag på genom att ringa på dörren kommer vi att kontakta på annat sätt för att bestämma hur utrustningen ska lämnas över.

Hur kommer installationen av den nya utrustningen att ske?

Inom kort kommer alla att få ett brev från Telia. Där framgår hur installationen kommer att gå till och vart man kan vända sig om man vill ha hjälp med installationen. Ett kostnadsfritt installationshjälpstillfälle ingår. Det bokar man själv direkt med Telia.

Den information om installationen styrelsen har är följande: Digitalboxen ska anslutas till den vita fiberboxen som vi har i dag. Det gör man antingen med en nätverkskabel eller genom en trådlös lösning (den trådlösa lösningen kan man köpa från Telias kundtjänst när man har registrerat sig som kund eller från en extern leverantör som man hittar själv). Digitalboxen ansluts till tv:n med en HDMI-kabel. När man har gjort det loggar man in på en sida på internet och registrerar sig som kund. Sedan har man tv via Telia! Mer information om registreringen finns i brevet som Telia skickar ut.

Projektledaren på Telia har uppgett att man inte behöver använda Telias router om man endast vill ansluta en tv. I så fall kan man koppla nätverkskabeln direkt till den vita fiberboxen. Vill man ansluta flera tv-apparater behövs Telias router (eller en switch om man vill ordna en sådan själv). För den som vet hur man gör kan det också gå att konfigurera sin egen router så att tv-tjänsten levereras ur den.

Detta låter krångligare än det är. Enkelt uttryckt ska man ansluta digitalboxen till den vita fiberboxen med en sladd och till tv:n med en annan sladd. Sedan ska man registrera sig hos Telia. Därefter har man digital-tv. Behöver man hjälp ringer man till Telia, så hjälper de till.


Vart kan man vända sig med frågor?
Styrelsen har inte någon information om installationen eller utrustningen utöver den som framgår av det här mejlet.. Alla frågor om utrustningen eller installationen som man inte fått svar på i detta mejl ska man ställa direkt till Telia. Information om vart man vänder sig finns i det brev som Telia kommer att skicka inom kort.

Styrelsen genom Ola Jonshammar

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


3 × två =