Information om städdagen

Under förmiddagen på städdagen är det viktigt att inga bilar står på parkeringarna, så att vi kan sopa bort grus från parkeringsrutorna. För att få området snyggt är det också viktigt att allt grus krattas ur föreningens gräsytor. Precis som tidigare läggs gruset på parkeringarna (men inte i parkeringsrutorna). På tisdag kommer en sopbil och sopar upp gruset från parkeringarna.

Det kommer som vanligt också att finnas containrar för det trädgårdsavfall som kommer från föreningens ytor.

Lägg inget i containrarna före städdagen.

På städdagen träffas längrepresentanterna vid boden kl. 8.45 för en genomgång.

Den som inte har möjlighet att delta på städdagen kan göra en insats, t.ex. med att kratta bort grus ur grönytor eller klippa buskar, före städdagen.

Här finns ett dokument med exempel på prioriterade åtgärder på städdagen.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*


nitton − 8 =