GDPR

Behandling av personuppgifter

Miklagårds samfällighetsförening behandlar endast de personuppgifter som krävs för att upprätta debiteringslängd, hantera föreningsavgifter samt kommunicera med medlemmarna om aktuell information.

Personuppgifter som sparas är namn, fastighetsbeteckning, adress samt e-postadress, så länge man är medlem i föreningen. Vi vill ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar att meddela oss när ändringar av ovanstående uppgifter sker via e-post miklagard.styrelse@gmail.com