Kallelse till årsmöte 31 maj

12 maj, 2020 Ola J 0

Här finns kallelsen till årsmötet den 31 maj med klickbara länkar till de årsmöteshandlingar som inte finns med i själva kallelsen. Styrelsen uppmanar alla som […]

Kallelse till städdag 10 maj

2 maj, 2020 Ola J 0

Städdagen är den söndagen den 10 maj. Kallelsen finns här. Den traditionella bildbilagan med uppgifter finns här. Självfallet måste vi hålla fint i vårt område […]